Тільки для компаній + 39 3513134328

Ви компанія, Зареєструйтеся зараз

Національний реєстр менеджерів з охорони навколишнього середовища

Положення Національного реєстру екологічних менеджерів з наказу міністра від 3 червня 2014 р., № 120

Кредити вмісту: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Normativa.aspx

З набранням чинності міжміністерської постанови від 3 червня, № 120 (нове положення про Реєстр), в діяльність Національного реєстру екологічних менеджерів було введено нові елементи, які стосуються, з одного боку, спрощення процедури та, з іншого боку, кваліфікація компаній.
Документ можна завантажити з Квай.

Розпорядження міністра від 01р
Спрощені методи щодо зобов’язань щодо збору та транспортування нешкідливих відходів чорних і кольорових металів.
Додаток А ed Додаток Б міністерського наказу.
Legge 4 серпня 2017 р., н. 124
(Естратто) Щорічний закон про ринок і конкуренцію.
Постанова Міністра від 03 р. №06
Регламент щодо визначення обов’язків і методів організації національного реєстру екологічних менеджерів, технічних і фінансових вимог компаній і технічних керівників, умов і методів реєстрації та відповідних щорічних платежів.
Розпорядження міністра від 20р
Методи та розміри фінансових гарантій, які повинні надаватися державі торговцями відходами та посередниками без володіння самими відходами.
Законодавча постанова від 03 р. №12
Імплементаційні положення Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року щодо відходів та скасування певних директив.
Розпорядження міністра від 08р
Регламент, що встановлює спрощені методи поводження з відходами електричного та електронного обладнання (WEEE) розповсюджувачами та монтажниками електричного та електронного обладнання (AEE), а також керівниками…
Розпорядження міністра від 13р
Зміни до декрету від 8 квітня 2008 року, що містять положення про центри збору муніципальних відходів, що збираються окремо, як це передбачено в статті 183, абзац 1, літера cc) законодавчого декрету від 3 квітня 2006 року, n. 152 та наступні зміни
Розпорядження міністра від 22р
Спрощення адміністративних зобов’язань, зазначених у статті 195, абзац 2, літера s-bis) законодавчого декрету №. 152/2006 щодо збору та транспортування певних видів відходів.
Розпорядження міністра від 08р
Правила центрів збору відходів для окремо зібраних відходів - стаття 183, абзац 1, літера cc) Законодавчого декрету. 152/2006
Законодавчий декрет від 16 р. н. 01
Подальші виправні та додаткові положення законодавчого декрету. 3 квітня 2006 р., п. 152
Указ Прем'єр-міністра від 07 р
Зміни до указу Голови Ради Міністрів від 3 вересня 1999 року
Наказом Міністра від 05 р. н. 04
Постанова, що містить зміни до міністерської постанови від 5 лютого 1998 р. «Ідентифікація нешкідливих відходів, що підлягають спрощеним процедурам утилізації, відповідно до статей 31 і 33 законодавчої постанови від 5 лютого 1997 р., n. 22".
Розпорядження міністра від 05р
Порядок та розміри фінансових гарантій, які повинні надаватися державі підприємствами, що здійснюють рекультиваційну діяльність
Розпорядження міністра від 27р
Інтеграція пункту 13.18, Додаток 1, Піддодаток 1, декрету від 5 лютого 1998 року, що визначає безпечні відходи, що підлягають спрощеним процедурам утилізації, відповідно до статей 31 і 33 законодавчого декрету від 5 лютого
Міністерський наказ n. 167 від 03
Постанова про внесення змін до наказу міністра від 28 квітня 1998 р., n. 406, що містить правила імплементації директив Європейського Союзу щодо регулювання національного реєстру компаній, що здійснюють управління відходами.
Розпорядження міністра від 05р
Способи та розміри фінансових гарантій, які повинні надаватися на користь держави підприємствами, що здійснюють діяльність з рекультивації азбестовмісних товарів
Міністерський наказ n. 161 від 12
Імплементаційне положення статей 31 і 33 Законодавчого декрету № 5 від 1997 лютого 22 року щодо ідентифікації небезпечних відходів, які можуть бути допущені до спрощених процедур
Директива від 09
Вказівки щодо правильного та повного застосування регламенту спільноти №. 2557/2001 про перевезення відходів і щодо нового списку відходів.
Розпорядження міністра від 23р
Поправка до наказу міністра від 8 жовтня 1996 року, що містить: «Способи надання фінансових гарантій на користь держави компаніями, які здійснюють діяльність з транспортування відходів»
Міністерський наказ n. 406 від 28 (втратив чинність наказом Міністра від 03 № 06)
Регламент, що містить правила імплементації директив Європейського Союзу щодо регулювання національного реєстру компаній, що здійснюють управління відходами.
Розпорядження міністра від 05р
Імплементація Директив 91/156/EEC щодо відходів, 91/689/EEC щодо небезпечних відходів та 94/62/EC щодо упаковки та відходів упаковки
Законодавчий декрет від 05 р. н. 02 (стаття 1997)
Імплементація Директив 91/156/EEC щодо відходів, 91/689/EEC щодо небезпечних відходів та 94/62/EC щодо упаковки та відходів упаковки
Розпорядження міністра від 08р
Порядок надання фінансових гарантій на користь держави підприємствами, що здійснюють діяльність з транспортування відходів
Розпорядження міністра від 13р
Порядок сплати реєстраційних зборів у Національному реєстрі
компаній, що надають послуги з утилізації відходів

Зареєструйте свою компанію для продажу та купівлі металів

Реєстрація безкоштовна і призначена для компаній.

Тільки для компаній. 8-12 та 14-18
РИНОК МЕТАЛОВ

Безкоштовно
ПЕРЕГЛЯД